کانال هنر بلوچ

کدآهنگ پیشواز بلوچی همراه اول و ایرانسل +پخش آنلاین سری اول

 
 
 • کدآهنگ پیشواز بلوچی جدید عیسی همراز هنر بلوچ بلوچستان
  نام آهنگ : مسافر
  خواننده : عیسی همراز
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44124572
  کد هفتگی ایرانسل : 44124620
  کد پیشواز همراه اول : 29962
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • کدآهنگ پیشواز بلوچی جدید عیسی همراز هنر بلوچ بلوچستان
  نام آهنگ : دل نی پروشته
  خواننده : عیسی همراز
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44122009
  کد هفتگی ایرانسل : 44122060
  کد پیشواز همراه اول : 26642
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • کدآهنگ پیشواز بلوچی جدید عیسی همراز هنر بلوچ بلوچستان
  نام آهنگ : بلوچستان 1
  خواننده : عیسی همراز
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44122006
  کد هفتگی ایرانسل : 44122057
  کد پیشواز همراه اول : 26639
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • کدآهنگ پیشواز بلوچی جدید عیسی همراز هنر بلوچ بلوچستان
  نام آهنگ : بلوچستان 2
  خواننده : عیسی همراز
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44122007
  کد هفتگی ایرانسل : 44122058
  کد پیشواز همراه اول : 26640
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • کدآهنگ پیشواز بلوچی جدید عیسی همراز هنر بلوچ بلوچستان
  نام آهنگ : بلوچستان3
  خواننده : عیسی همراز
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44122008
  کد هفتگی ایرانسل : 44122059
  کد پیشواز همراه اول : 26641
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عابد عثمانی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : کوربان په چمانی
  خواننده : عابد عثمانی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44128844
  کد هفتگی ایرانسل : 44128876
  کد پیشواز همراه اول : 94067
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عابد عثمانی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : محمد رسول الله
  خواننده : عابد عثمانی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44129819
  کد هفتگی ایرانسل : 44129857
  کد پیشواز همراه اول : 94071
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عابد عثمانی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : وهم
  خواننده : عابد عثمانی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44128847
  کد هفتگی ایرانسل : 44128879
  کد پیشواز همراه اول : 94074
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عابد عثمانی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : واتر
  خواننده : عابد عثمانی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44128848
  کد هفتگی ایرانسل : 44128880
  کد پیشواز همراه اول : 94075
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی هادی نارویی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : منی دلیا
  خواننده : هادی نارویی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44134304
  کد هفتگی ایرانسل : 44134288
  کد پیشواز همراه اول : 11785
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عابد عثمانی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : ملامت
  خواننده : عابد عثمانی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44128845
  کد هفتگی ایرانسل : 44128877
  کد پیشواز همراه اول : 94069
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عابد عثمانی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : ته وه خاص
  خواننده : عابد عثمانی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44129818
  کد هفتگی ایرانسل : 44129856
  کد پیشواز همراه اول : 94073
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عبدلله حسین زهی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : عشق
  خواننده : عبدالله حسین زهی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44122789
  کد هفتگی ایرانسل : 44120090
  کد پیشواز همراه اول : 48375
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • آهنگ پیشواز بلوچی عابد عثمانی هنر بلوچ هنرمندان بلوچستان ایرانسل همراه اول رایتل
  نام آهنگ : منی وابا نیه ات
  خواننده : عابد عثمانی
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44128846
  کد هفتگی ایرانسل : 44128878
  کد پیشواز همراه اول : 94070
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

 • کدآهنگ پیشواز بلوچی جدید عیسی همراز هنر بلوچ بلوچستان
  نام آهنگ : انتظار 1
  خواننده : عیسی همراز
  کدپیشواز ایرانـســــل : 44130863
  کد هفتگی ایرانسل : 44130874
  کد پیشواز همراه اول : 94094
 • روش فعال سازی و خرید آهنگ پیشواز
 • ارسال کد به 8989 برای همراه اول
 • ارسال کد به 7575 برای ایرانسل
 • پخش آنلاین

<input class="uk-input uk-text-left" target="_blank" value="/?p=">
0
دیدگاه شما را در باره این مطلب دوست داریم بشنویم لطفا نظر بدیدx
پخش آنلاین جزء اول قرآن کریم با صوت شیخ سدیس